Szkoła Podstawowa nr 62

godlo


Prosimy o dostarczanie wszystkich nowych opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej wyłącznie do sekretariatu szkoły.


Szkoła Podstawowa nr 62 mieści się w dwupiętrowym budynku wolnostojącym. Klasy I-III mają zajęcia na osobnym piętrze.

Szkoła posiada nowoczesną salę gimnastyczną z zespołem boisk trawiastych oraz plac zabaw dla dzieci młodszych. We wrześniu 2011 roku na terenie szkoły, dzięki inicjatywie Rady Osiedla Podolany, została otwarta przestrzeń rekreacyjna, w skład której wchodzi boisko do piłki ulicznej oraz siłownia zewnętrzna. Przed szkołą znajdują się zadaszone wiaty rowerowe. W maju 2015 roku powstał nowy plac zabaw dla dzieci.
W pogodne dni dzieci spędzają duże przerwy na świeżym powietrzu, dysponujemy bowiem dużym, ogrodzonym terenem.
W klasach I są 4 oddziały, w klasach II – 3 oddziały, w klasach III – 5 oddziałów, w klasach IV – 6 oddziałów. w klasach V – VII po 3 oddziały. Obecnie mamy jedną  klasę piłkarską w klasie VI oraz grupy siatkarskie w klasach IV, V i VII.
W Szkole obowiązuje nauka dwóch języków obcych – języka angielskiego i niemieckiego. Ponadto prowadzona jest wymiana z berlińską szkołą.
Wszystkie sale wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu, większość wyposażona jest w rzutniki multimedialne.
W szkole istnieją dwie nowoczesne pracownie informatyczne, skomputeryzowana jest również biblioteka szkolna.
Uczniowie objęci są opieką pedagogiczną, psychologiczną i pielęgniarską.
W szkole zapewnia się dzieciom możliwość korzystania z obiadów, które są przygotowywane na miejscu. Szkoła uczestniczy w programie ”Pij mleko” oraz „Owoce i warzywa w szkole”
Szkoła otwarta jest w godzinach 600-2100. Świetlica jest czynna od godziny 645-1700. Lekcje rozpoczynają się o 800. Ostatnia lekcja kończy o 1520.
W szkole panuje bardzo miła atmosfera. Bardzo duży nacisk kładziemy na pracę wychowawczą, której istotnym elementem jest wychowanie patriotyczne.
Ogromne znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo naszych uczniów, dlatego cały budynek szkolny oraz boiska objęte są monitoringiem.


bip_small