Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1
Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
od 28 maja

do 31 maja

2
Informacja o liście dzieci  zakwalifikowanych
na dyżur wakacyjny
6 czerwca

godz. 12.00

3
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na dyżur poprzez podpisanie woli przyjęcia
do 11 czerwca
4
Informacja o liście dzieci  przyjętych
na dyżur wakacyjny
13 czerwca

godz. 12.00

5
Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny
17 czerwca

godz. 12.00