All posts by admin_sp62

Z systemem rzymskim za pan brat

W nauczaniu oprócz samej wiedzy istotny jest sposób jej przekazywania uczniom, zainteresowanie przedmiotem oraz odniesienie wiedzy matematycznej do doświadczeń życia codziennego. Te cele wspaniale realizują konkursy. Pokazują, że matematyka może być ciekawa oraz zachęcają uczniów do dalszego zdobywania wiedzy.

Dnia 04 kwietnia 2019 roku odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny skierowany do uczniów klas czwartych. Celem konkursu była popularyzacja matematyki, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, kształcenie umiejętności logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem zadań tekstowych, mobilizowanie uczniów do samodzielnej
i systematycznej pracy. Zadania dotyczyły systemu rzymskiego. Uczestnikami konkursu byli chętni uczniowie z klas 4. Udział wzięło 18 osób. Stopień trudności zadań był dostosowany do wieku dzieci. Nagrodzeni uczniowie otrzymają upominki, ufundowane przez Radę Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów
w dalszej pracy.

I miejsce – Emilia Sroka – klasa 4c

II miejsce – Agnieszka Krysztofiak – klasa 4b

III miejsce – Eryk Hrycak – klasa 4d

Skrzynka Zaufania

Drogi Uczniu!  Drogi Rodzicu!

Jeśli coś Cię martwi, niepokoi. nie radzisz sobie z jakimś problemem. Tobie lub komuś dzieje się krzywda.

Jeśli nie chcesz lub wstydzisz się z tym przyjść bezpośrednio do wychowawcy, pedagoga czy psychologa możesz to opisać na kartce i wrzucić do

SKRZYNKI ZAUFANIA   

 

 Znajdziesz ją na I piętrze obok sali nr 111 (gabinet pedagoga)

 

Zasady korzystania ze skrzynki zaufania

  1. Każde zgłoszenie będzie traktowane indywidualnie, z dyskrecją i szacunkiem.
  2. Twój list może być anonimowy, ale aby ułatwić nam udzielenie należytej pomocy podaj tyle danych, ile możesz ujawnić takich jak imię, klasę, dane osób których dotyczy zgłoszenie.
  3. Nie traktuj korespondencji jako żartu lub próby obmowy kogoś.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na lipiec/sierpień 2019

Wzór wniosku i załącznika do wniosku obowiązującego w naborze do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych

Szanowni Państwo, w załącznikach przekazujemy wzór wniosku i załącznika do wniosku obowiązującego w naborze do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na dyżur wakacyjny 2019.

Załączniki:

Wniosek

Kryteria dyżuru wakacyjnego

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1
Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
od 28 maja

do 31 maja

2
Informacja o liście dzieci  zakwalifikowanych
na dyżur wakacyjny
6 czerwca

godz. 12.00

3
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na dyżur poprzez podpisanie woli przyjęcia
do 11 czerwca
4
Informacja o liście dzieci  przyjętych
na dyżur wakacyjny
13 czerwca

godz. 12.00

5
Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny
17 czerwca

godz. 12.00

Konieczność zwolnienia szafek

OŚWIADCZENIE RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców pragnie przypomnieć o konieczności zwolnienia szafek skrytkowo-odzieżowych i zdaniu klucza do szafki, po zakończeniu okresu na który szafka została wydana do korzystania, tj. do dnia 19.06.2019r.

Mając na uwadze właściwe korzystanie z szafek – gwarantujące bezpieczeństwo uczniów –  w miesiącach letnich zaplanowana została dezynfekcja szafek, dlatego wszelkie przedmioty osobiste, pozostawione w szafkach skrytkowo-odzieżowych na czas wakacji,  zostaną zutylizowane.

Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie wewnętrznych przepisów,  respektowanie  podpisanego regulaminu i terminowe opróżnienie szafek.