All posts by sp62 sp62

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 25 KWIETNIA 2019 r.

Poznań, 24 kwietnia 2019 r.

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 62

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 25 KWIETNIA 2019 r.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniu 25 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniu 25   kwietnia 2019 r. na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniu 25  kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec tego, uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniu 25 kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Wojciech Melosik

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 24 KWIETNIA 2019 r.

Poznań, 23 kwietnia 2019 r.

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 62

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 24  KWIETNIA 2019 r.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniu 24  kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniu 24  kwietnia 2019 r. na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniu 24 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec tego, uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniu  24  kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Wojciech Melosik

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 18,19,23 KWIETNIA 2019 r.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 18,19,23 kwietnia 2019 r. na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniach 18,19,23 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec tego, uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach  18,19,23 kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Wojciech Melosik

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 15 -17 KWIETNIA 2019 r.

Poznań, 12 kwietnia 2019 r.

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 62

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 15 -17  KWIETNIA 2019 r.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec tego, uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia od dnia  15 – 17 kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Wojciech Melosik

Egzamin klas VIII

Informuje że egzaminy klas VIII odbędą się zgodnie z harmonogramem w dniach 15, 16, 17.04.2019 o godzinie 9.00
Proszę o przybycie uczniów o godzinie 8.15 do następujących sal:
klasa VIII a – sala 101
klasa VIII b – sala 102
klasa VIII c – sala 122

Dyrektor Szkoły
Wojciech Melosik

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 10 -12 KWIETNIA 2019 r.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec tego, uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach  10 – 12 kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62
Wojciech Melosik

INFORMACJA Z DNIA 5 KWIETNIA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 8 – 9 KWIETNIA 2019 r.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 8 – 9 kwietnia 2019 r. na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniach 8 – 9 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec tego, uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia od dniach  8 – 9 kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Wojciech Melosik

Informacje – co w razie strajku – zajęcia dla dzieci

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej: www.poznan.pl oraz na stronie: Poznański Serwis Oświatowy znajdą Państwo informacje dotyczące tego, jakie zajęcia można zaoferowac dzieciom w czasie ewentualnego strajku nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

W załącznikach znajdą Państwo konkretne oferty domów kultury, jednostek sportowych i kulturalnycm Miasta Poznania wraz z opisem rodzaju zajęć. Bardzo prosze poinformować o tej możliwości nauczycieli, rodziców oraz uczniów Państwa placówek.

http://www.poznan.pl/mim/info/news/co-zrobic-z-dzieckiem-w-czasie-strajku,131123.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/strajk-nauczycieli-najwazniejsze-informacje,131124.html

Łamigłówka – nauka przez zabawę

Dnia 20 marca uczniowie klasy 4a i 4d wybrali się do pobliskiego Suchego Lasu by odwiedzić Centrum Edukacyjne Łamigłówka. Jest to jedyne w okolicach Poznania miejsce,
w którym dzieci poprzez zabawę mogą poznać, a nawet pokochać matematykę. Interaktywne eksponaty, gry logiczne, modele, zabawki, a także programy multimedialne pozwalają odkryć, zrozumieć i lepiej zapamiętać wiele ciekawych zagadnień nie tylko matematycznych. Zajęcia prowadzone są pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry, którzy są prawdziwymi pasjonatami matematyki, a praca z dziećmi jest ich powołaniem. Misją Łamigłówki jest edukowanie dzieci i dorosłych w zakresie wiedzy matematycznej za pomocą niekonwencjonalnych, interaktywnych metod w atmosferze twórczej zabawy. Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników.

Czwartoklasiści chłonni wiedzy wybrali się na spotkanie z matematyką by pogłębić swoją dotychczasową wiedzę. Tematem przewodnim spotkania była „Matematyka
w przyrodzie”.
Zajęcia składały się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowiła 45 – minutowa, interaktywna lekcja, prowadzona przez nauczyciela matematyki. Uczniowie zapoznali się
z ciągiem liczb, zwanym ciągiem Fibonacciego, którego regułę można dostrzec w budowie wielu wytworów natury. Czwartoklasiści przeanalizowali budowę niektórych kwiatów, owoców i liści pod kątem zgodności ich budowy z regułą ciągu. Przedstawiona budowa plastra miodu pozwoliła odpowiedzieć uczniom na pytanie – „Skąd pszczoły wiedziały, że ich komórka powinna być częścią dwunastościanu rombowego?” Uczestnikom zaprezentowano krystalizację płatków śniegu w zależności od temperatury. Obejrzeli film o związkach między matematyką a logiką budowy świata przyrody.

Druga część, która miała trwać 60 minut okazała się dla uczniów jeszcze ciekawsza na tyle, że czas pobytu nam się wydłużył. Czwartoklasiści pod okiem animatorów skorzystali
z instalacji i eksponatów wystawowych, których liczba przerosła ich oczekiwania. Wszystko było na tyle ciekawe dla uczniów, że ciężko było się im zdecydować, czym się pobawić. Organizator zapewnił uczestnikom jeszcze dodatkową atrakcję, chętni uczniowie uczestniczyli w konkursach. Niektórzy poradzili sobie  z nimi na tyle dobrze, że zdobyli nagrody. Wielu zapowiedziało, że jeszcze wróci do Centrum Edukacyjnego na zajęcia o innej tematyce. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu.

Informator o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego

Szanowni Państwo
Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o opublikowaniu na stronie
Kuratorium Oświaty w Poznaniu Informatora o liceach
ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia
województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok
szkolny 2019/2020.
Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na
podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Informator
dostępny jest w serwisie w zakładce Szkoły i organy prowadzące –
Rekrutacja oraz Rodzice i uczniowie – Rekrutacja a także jako
baner na stronie głównej.
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań