Bezpieczeństwo w sieci …

Popularność technologii i portali społecznościowych zmieniła sposób, w jaki uczniowie komunikują się ze sobą wzajemnie i z otaczających ich światem. Ponieważ istnieje tak wiele platform w sieci, ważne jest, aby nauczyć dzieci zwracania uwagi na informacje, które udostępniają na swój temat, i dać im siłę, by kontrolowały, czym się dzielą i z kim, oraz umiały stawiać granice.
Rozmowy o cyfrowym obywatelstwie w szkole nie zawsze są proste, ale choć temat ten może być delikatny, trzeba zadbać o otwartą komunikację, aby uczniowie i uczennice czuli się komfortowo i bezpiecznie i aby nie bali się rozmawiać z dorosłymi o swoich doświadczeniach.
W ramach akcji Dzień Bezpiecznego Internetu uczniowie naszej szkoły uczą się jak bezpiecznie korzystać z zasobów sieci czyli jak ustrzec się przed wyłudzeniem informacji i oszustwami, jak chronić swoje dane, jak zachować prywatność i dbać o reputację oraz jak być życzliwym w sieci.  W nauce towarzyszą im bohaterowie Interlandii oraz owce w sieci.