Bobrowy wyścig

Bobrowy Wyścig, czyli Informatyczny Konkurs Bóbr już za nami

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Jest on adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i  komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. W szczególności konkurs ma na celu zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności, sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu, zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej. Konkurs Bóbr chce zachęcić uczniów do umiejętnego korzystania z komputerów i technologii informacyjnej. Wspiera uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w życiu, szczególnie w ich przyszłej pracy. Bardzo cenną cechą konkursu jest jego międzynarodowość, która sprzyja wymianie doświadczeń między nauczycielami i dziećmi.

Nasza Szkoła również wzięła udział w tym przedsięwzięciu. Dnia 15 listopada troje czwartoklasistów zmierzyło się z zadaniami, by zawalczyć o wygraną. Byli to Agata Filipiak
i Gabriela Nićka z klasy 4 f oraz Kamil Koronka z klasy 4e. Dla tej grupy wiekowej konkurs nosi nazwę Benjamin. Uczniowie  mieli godzinę na rozwiązanie zadań o różnym stopniu trudności. Wymagały one od uczniów nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim sprawdzały logiczne myślenie.

Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu, ale nie sam wynik jest najważniejszy. Liczy się chęć pogłębiania wiedzy i zmierzenia się z zadaniami z innymi uczestnikami. Czwartoklasistom gratulujemy, że podjęli trud reprezentowania Szkoły w tym konkursie.

sdr sdr dav dav sdr dav 

dav