Konieczność zwolnienia szafek

OŚWIADCZENIE RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców pragnie przypomnieć o konieczności zwolnienia szafek skrytkowo-odzieżowych i zdaniu klucza do szafki, po zakończeniu okresu na który szafka została wydana do korzystania, tj. do dnia 19.06.2019r.

Mając na uwadze właściwe korzystanie z szafek – gwarantujące bezpieczeństwo uczniów –  w miesiącach letnich zaplanowana została dezynfekcja szafek, dlatego wszelkie przedmioty osobiste, pozostawione w szafkach skrytkowo-odzieżowych na czas wakacji,  zostaną zutylizowane.

Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie wewnętrznych przepisów,  respektowanie  podpisanego regulaminu i terminowe opróżnienie szafek.