Samorząd Uczniowski w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021

1)     Przeprowadziliśmy kampanie wyborczą oraz wybory do Samorządu.

2)     Uruchomiliśmy działalność Samorządu Uczniowskiego. Opracowaliśmy plan pracy z uwzględnieniem Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki szkoły oraz pomysłów zaproponowanych przez społeczność uczniowską.

3)     Przygotowaliśmy spotkanie integracyjne nowego Samorządu Uczniowskiego.

4)     Zorganizowaliśmy Tydzień życzliwości.

5)     Przygotowaliśmy akcję mikołajkową –  świąteczne zdjęcie profilowe oraz zorganizowaliśmy dwa konkursy – na ozdobę świąteczną oraz słowa świątecznej piosenki.

Samorząd przygotował i złożył życzenia dla społeczności szkolnej.