Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021:

  1. Zorganizowaliśmy pocztę walentynkową.
  2. Z okazji Dnia Języka Ojczystego przygotowaliśmy konkursy na łamańce językowe oraz napisanie samodzielnego wiersza.
  3. Samorząd złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet.
  4. 21 marca zorganizowaliśmy dzień bez pytania i kartkówek oraz wiosenny konkurs przedstawiający oznaki zmieniającej się pory roku.
  5. Z okazji Dnia Ziemi zachęcaliśmy uczniów do sprzątania i segregacji śmieci.
  6. Stworzyliśmy plakaty wspierające zdających egzaminy ósmoklasistów.
  7. Przyłączyliśmy się do akcji charytatywnej mającej na celu ratowanie Olgi Miśkiewicz.

Samorząd Uczniowski w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021

1)     Przeprowadziliśmy kampanie wyborczą oraz wybory do Samorządu.

2)     Uruchomiliśmy działalność Samorządu Uczniowskiego. Opracowaliśmy plan pracy z uwzględnieniem Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki szkoły oraz pomysłów zaproponowanych przez społeczność uczniowską.

3)     Przygotowaliśmy spotkanie integracyjne nowego Samorządu Uczniowskiego.

4)     Zorganizowaliśmy Tydzień życzliwości.

5)     Przygotowaliśmy akcję mikołajkową –  świąteczne zdjęcie profilowe oraz zorganizowaliśmy dwa konkursy – na ozdobę świąteczną oraz słowa świątecznej piosenki.

Samorząd przygotował i złożył życzenia dla społeczności szkolnej.