Category Archives: Aktualności Samorządu

Wyniki konkursu na powitanie wiosny

Wyniki konkursu na powitanie wiosny w klasach 4-6

klasa

gazetka wiosenna

osoby przebrane

ocena ogólna
w skali 1-5

4a

TAK

15

5

4b

TAK

8

3

4c

TAK

5

5

5a

TAK

5

3

5b

TAK

8

5

5c

TAK

3

3

6a

TAK

12

4

6b

TAK

11

5

6c

TAK

14

5

Wyniki konkursu na najlepsze przebranie w klasach 4-6

I miejsce              Marta Krojec

II miejsce             Klaudia Sroka

III miejsce            Wiktoria Szarmach

GRATULUJEMY!!!

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Wam wiele radości i miłych chwil.
By ryba świetnie smakowała i kapusta pięknie się prezentowała.
Choinka ślicznie świeciła i każda bombka się mieniła.
 żeby każdy miał pod choinką prezentów moc, w tę piękną Świąteczną Noc.

Ignacy Chrzanowski

Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego

Mikołajki

W Mikołajki  w każdej klasie pojawiły się upominki lub słodycze. A na przerwie po korytarzach naszej szkoły krążył Mikołaj z cukierkami. To był bardzo miły dzień.


Ignacy Chrzanowski 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Zasady funkcjonowania szczęśliwego numerka

1. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem nadanym uczniom klas IV- VI.

2. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.

3. Szczęśliwy Numerek jest losowany codziennie przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ( w przypadku nieobecności przewodniczącego przez innego członka Samorządu Uczniowskiego).

4. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.

5. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z obowiązku odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w bieżącym dniu.

6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, testów, kartkówek, prezentacji ustnych.

7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu, wzorowego zachowania, jak również aktywnego udziału w lekcji.

 8. Szczęśliwy Numerek nie funkcjonuje w czasie dwóch ostatnich tygodni przed klasyfikacją ( I i II półrocze ).

9. Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, nauczyciel zawiesza przywilej Szczęśliwego Numerka (danemu uczniowi).

10. Szczęśliwy Numerek przestaje funkcjonować w chwili nieprzestrzegania jego zasad przez klasę (decyduje o tym Wychowawca klasy).

11. Przywilej Szczęśliwego Numerka zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nieprzestrzegania jego zasad przez uczniów.