Category Archives: Aktualności

NAGRODA W KONKURSIE PLASTYCZNYM „WIOSENNE PORZĄDKI”

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły zdobyła

II miejsce

w konkursie plastycznym organizowanym przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania na plakat pod hasłem

„Wiosenne porządki”.

   Cenna nagroda (rower) przypadła w udziale Zosi Wróbel z  klasy Vc, która w swojej pracy oprócz pomysłowości i umiejętności plastycznych wykazała się również znajomością gwary poznańskiej.

Wszystkie prace konkursowe naszych uczniów zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Gratulujemy sukcesu!

Szkolny koordynator konkursu: Dorota Woźniak

Spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Straży Pożarnej

W marcu uczniowie klas drugich  mieli niebywałą okazję i… myślę, że frajdę spotkać się z przedstawicielem Wojskowej Straży Pożarnej, p. Krzysztofem Perkiewiczem. Już sam strój i pomoce niezbędne, aby przeprowadzić niezwykle ciekawą pogadankę oraz szkolenie z niesienia pierwszej pomocy, wywołały u dzieci szczery zachwyt ( wiadomo- każdy chłopiec marzy, by zostać strażakiem). Pan Krzysztof nie tylko ciekawie opowiadał, ale też pokazał uczniom właściwe zachowanie podczas wypadku, wykazał potrzebę znajomości telefonów alarmowych, sposoby angażowania otoczenia podczas udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadził ćwiczenia na fantomie. Te ostatnie szczególnie cieszyły się zainteresowaniem, gdyż każdy z uczniów mógł samodzielnie poćwiczyć sposoby udzielaniania pomocy, właściwych zachowań, jak również dowiedzieć się o wyposażeniu apteczki nie tylko samochodowej. Taka pogadanka i pokaz z pewnością na długo zostaną w pamięci dzieci, a przeprowadzane cyklicznie na pewną utrwalą raz zdobyte umiejętności. Spotkanie z P. Krzysztofem Perkiewiczem zbiegło się również z marcowymi szkoleniami pracowników szkoły z udzielania pierwszej pomocy. Były to świetnie przeprowadzone zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne ćwiczenia z fantomem. Pamiętajmy, że najważniejsze są pierwsze cztery minuty od wypadku, a każda próba podjęcia akcji ratunkowej daje poszkodowanemu szansę przeżycia!

Nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Informator dla rodziców na rok szkolny 2019/2020
Informator dla rodziców-klasy dwujęzyczne-rok szkolny 2019/2020
Kryteria rekrutacji 2019/2020
Oswiadczenie nr 1
Oswiadczenie nr 1 (sportowy)
Oswiadczenie nr 2
Oswiadczenie nr 2 (sportowy)
Oswiadczenie nr 3
Oswiadczenie nr 4
Oswiadczenie nr 5
Oswiadczenie nr 6 Wniosek z załącznikiem do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020
Zarzadzenie dot. terminów rekrutacji 2019/2020 Zgłoszenie do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Setna rocznica rozejmu w Trewirze

16 lutego 1919 r. – w Trewirze w Nadrenii-Palatynacie państwa zwycięskiej Ententy podpisały z niemiecką Republiką Weimarską traktat rozejmowy, przedłużający traktat podpisany 11 listopada 1918 r. w Compiègne. Jednym z postanowień traktatu było zakończenie trwającego od 27 grudnia 1918 r. Powstania Wielkopolskiego i potwierdzenie wywalczonej przez powstańców suwerenności oraz zjednoczenia regionu z odrodzonym państwem polskim.

Z tej okazji uczniowie klas 5 , 7  i  8 wzięli udział w  uroczystościach poświęconych 100  rocznicy tego wydarzenia, w trakcie których odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych w auli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. Koncert poprzedzał uroczystość złożenia kwiatów przed Pomnikiem Wdzięczności i na mogiłach powstańczych na Cmentarzu Jeżyckim.

Konkurs plastyczny : plakat „Wiosenne porządki”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym przeznaczonym dla klas 4-6 szkół podstawowych w Poznaniu na plakat pod hasłem „Wiosenne porządki”. .
Został on zorganizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.
Autorzy  plakatów wykazali się dużą pomysłowością i oryginalnością w podejściu do tematu.
Teraz będziemy oczekiwać do 15 marca na wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników.

nauczyciel plastyki (szkolny koordynator konkursu):

Dorota Woźniak

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

Apel do środowiska szkolnego w sprawie aktywnego włączenia się do programu:
Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

  Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu

 Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia  dodatkowych środków finansowych na  działalność statutową  szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi  pozyskiwanie przez radę rodziców  – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% od Państwa  podatku dochodowego.
Polecając  tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na  poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i  znajomych oraz   poinformowanie  ich, że  mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.
Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać  w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2018

w PIT-28: nr KRS jest w poz. 139 a cel szczegółowy – w poz. 141

w PIT-36: nr KRS jest w poz. 415 a cel szczegółowy – w poz. 417

w PIT-36L: nr KRS jest w poz. 141 a cel szczegółowy – w poz. 143

w PIT-37: nr KRS jest w poz. 123 a cel szczegółowy – w poz. 125

w PIT-38: nr KRS jest w poz. 52 a cel szczegółowy – w poz. 53

w PIT-39: nr KRS jest w poz. 48 a cel szczegółowy – w poz. 50

RR Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu”

 W imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu

 Sandra Czyżewska – Lis

Przewodnicząca Rady Rodziców

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl