Category Archives: Dla klas ósmych

Informator o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego

Szanowni Państwo
Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o opublikowaniu na stronie
Kuratorium Oświaty w Poznaniu Informatora o liceach
ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia
województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok
szkolny 2019/2020.
Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na
podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Informator
dostępny jest w serwisie w zakładce Szkoły i organy prowadzące –
Rekrutacja oraz Rodzice i uczniowie – Rekrutacja a także jako
baner na stronie głównej.
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań