Z działalności Samorządu Uczniowskiego – październik

– przypomnienie regulaminu Szczęśliwego Numerka, zapoznanie wszystkich uczniów z jego zasadami,

-rozpoczęcie akcji charytatywnej polegającej na zbieraniu plastikowych nakrętek dla chorego chłopca

– rozpoczęcie współpracy ze schroniskiem dla zwierząt- zbiórka karmy

– zorganizowanie Dnia Nauczyciela– wyjście do kina