Z działalności Samorządu Uczniowskiego – styczeń

– kontynuacja zbierania nakrętek i karmy dla zwierząt

– zorganizowanie wyjścia do kina w ostatnim dniu przed feriami zimowymi

-zorganizowanie dyskoteki karnawałowej