Informacja dla uczniów klas ósmych

Zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty będą do odbioru w piątek 31 lipca 2020 roku w godzinach:

Klasa 8a – 09:00 – 10:00

Klasa 8b – 10:00 – 11:00

Klasa 8c – 11:00 – 12:00

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły)