Konkurs plastyczny : plakat „Wiosenne porządki”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym przeznaczonym dla klas 4-6 szkół podstawowych w Poznaniu na plakat pod hasłem „Wiosenne porządki”. .
Został on zorganizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.
Autorzy  plakatów wykazali się dużą pomysłowością i oryginalnością w podejściu do tematu.
Teraz będziemy oczekiwać do 15 marca na wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników.

nauczyciel plastyki (szkolny koordynator konkursu):

Dorota Woźniak