Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

W obecnym roku szkolnym Komitet Organizacyjny Konkursu zaplanował Międzynarodowy Konkurs  Kangur w wersji papierowej w dniu 18 marca 2021 r. o godzinie 9:00. Konkurs przeznaczony jest dla klas 2-8 szkoły podstawowej.

Jeśli przeprowadzenie konkursu w wersji papierowej nie będzie możliwe, to Komitet Organizacyjny Konkursu podejmie odpowiednie decyzje, czyli konkurs odbędzie się za pośrednictwem Internetu i wtedy będą obowiązywały inne terminy.

Każdy uczestnik konkursu musi dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 10 zł i dostarczyć oświadczenie o zgodzie na udział w konkursie do Szkoły do dnia 29 stycznia 2021 roku. Tylko prawidłowo wypełnione oświadczenie i wpłata wpisowego pozwoli na zapisanie ucznia na konkurs.  Po wyżej wymienionym terminie lista zostanie zamknięta. Proszę o dokładne wypełnienie poniższego oświadczenia.

zgoda_uczestnika_konkursu