Flażolety

Na przełomie XVIII i XIX wieku flażolet był tak bardzo popularny na ziemiach polskich, że nazywano go „flecikiem polskim”. Z tych czasów znana jest postać profesora Józefa Niedzielskiego, który w latach 1821-1836 wydał drukiem co najmniej 11 prac na flecik polski, w tym szkołę gry, fragmenty arii operowych i tańce polskie.

 W serwisie internetowym YouTube znajduje się kanał edukacyjny Flażolet – łatwe muzykowanie zawierający animacje komputerowe, dzięki którym gra na flażolecie jest jeszcze łatwiejsza niż dotychczas.

 Na kanale tym jest również fragment filmu Instytutu Muzyki i Tańca, w którym 6.otworowe piszczałki prezentuje Jan Karpiel-Bułecka – muzyk multiinstrumentalista, architekt, popularyzator folkloru, laureat Nagrody im. Stanisława Wyspiańskiego i Nagrody im. Oskara Kolberga.

 Zapraszamy.