Klasy piłkarskie

 System szkolenia

W marcu 2007 roku w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania doszło do podpisania umowy dotyczącej utworzenia w poznańskich szkołach klas sportowych pod patronatem Lecha Poznań.
– Niektóre szkoły już od wielu lat posiadają szkoły sportowe, ale chcieliśmy usystematyzować tą pracę poprzez ścisłą współpracę z Lechem Poznań. – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Maciej Frankiewicz.
– Już w lipcu podjęliśmy decyzję, że chcemy pracować w Lechu z jeszcze większą liczbą młodzieży. Bardzo się cieszę, że w tak krótkim czasie udało nam się stworzyć system szkolenia młodych piłkarzy. – mówi Prezes Lecha Poznań, Andrzej Kadziński.
W podpisaniu umowy dotyczącej utworzenia w poznańskich szkołach klas sportowych pod patronatem Lecha Poznań uczestniczyli:
1. Wiceprezydent Miasta Poznania- Maciej Frankiewicz
2. Prezes Zarządu KKS Lech Poznań S.A.- Andrzej Kadziński
3. Dyrektor ds. Sportu KKS Lech Poznań S.A. – Marek Pogorzelczyk
4. Trener koordynator ds. Szkolenia Młodzieży KKS Lech Poznań S.A.- Włodzimierz Małowiejski
5. Wicedyrektor Wydziału Oświaty – Piotr Mróz
6. Dyrektor sportowy WZPN – Mirosław Jankowski
7. Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta – Ryszard Śliwa
8. Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu miasta – Ewa Bąk
9. Radni Miasta Poznania- Lidia Dudziak, Andrzej Bielerzewski
10.Dariusz Kozelan
11.Dyrektorzy Szkół Wiodących i Patronackich:
– Ewa Andrzejewska – ZSMS
– Zbigniew Burkietowicz ZS nr 2
– Danuta Urywaj – SP nr 6
– Małgorzata Banach – SP nr 10
– Domicela Antoniewicz – SP nr 17
– Hanna Stankiewicz – SP nr 27
– Barbara Haremska – SP nr 51
– Wojciech Melosik – SP nr 62
– Elżbieta Walkowiak – SP nr 78
– Irena Roemert-Ciomborowska – SP nr 84

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W KKS LECH POZNAN S.A.

1. ETAPY SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY w KKS LECH
Strategicznym celem szkolenia w KKS Lech jest wyszkolenie pełnowartościowego zawodnika na poziomie I Ligi. Jest to proces długofalowy, w znacznej mierze uzależniony od przyjętej koncepcji wieloletniego programu szkolenia. W jej ramach wypracowaliśmy pięcioetapowy model (ryc. 1):

1. Etap preselekcji – 7-9 lat – realizowany wyłącznie w szkołach.

2. Etap nauczania – 10-12 lat (kategoria E1, D2, D1).

3. Etap doskonalenia – 13-15 lat (kategoria C2, C1, B2).

4. Etap trenowania – 16-18 lat (kategoria B1, A2,A1).

5. Etap kształtowania maksymalnych możliwości – 19-23 lat

(Młoda Ekstraklasa).

Taki podział wynika między innymi z przyjętego w Polsce systemu oświaty, zakładającego funkcjonowanie 6-letniej szkoły podstawowej (poziom nauczania początkowego 1-3, poziom nauczania w klasach 4-6), 3-letniego gimnazjum i 3-letnich szkół ponadgimnazjalnych. Nowością prezentowanej "etapizacji" jest 5-letni etap kształtowania maksymalnych możliwości (19-23 lat). Powyższy etap spina klamrą – brakujący w naszym kraju – okres naturalnego przejścia zawodnika z kategorii juniorskich do dorosłej piłki. Jednym z kluczowych zadań ostatniego etapu szkolenia będzie przygotowanie młodych zawodników KKS Lech Poznań do reprezentowania barw Klubu w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy.
Każdy etap, z wyjątkiem ostatniego, będzie trwał trzy lata i zostaną mu podporządkowane szczegółowe zadania organizacyjno-szkoleniowe (obszar przygotowania technicznego, taktycznego, motorycznego, mentalnego oraz teoretycznego).

 

4. PODZIAŁ GRUP SZKOLENIOWYCH

Organizację procesu szkolenia dzieci i młodzieży w KKS Lech w Sezonie 2007/2008 przedstawiono na ryc. 2. W jej obrębie dokonano podziału zespołów młodzieżowych na 3 grupy:

I grupa – zespoły zawodowe:

1. Zespół rezerw

2. Zespół juniora starszego A1-A2 (LO III i II Klasa)

3. Zespół juniora młodszego B1 (LO I Klasa)

II grupa – zespoły półzawodowe:

1. Zespół juniora młodszego B2 (GIM III Klasa)

2. Zespół trampkarza starszego C1 (GIM II Klasa)

3. Zespół trampkarza młodszego C2 (GIM I Klasa)

III grupa – zespoły amatorskie:

1.Zespół młodzika starszego D1 (SP VI Klasa)

2. Zespół młodzika młodszego D2 (SP V Klasa)

3.Zespół orlika starszego E1 (SP IV Klasa)

Struktura szkolenia w KKS Lech składać się będzie z 9 zespołów młodzieżowych:

– 3 zespołów zawodowych

– 3 zespołów półzawodowych

– 3 grup amatorskich.

 

Zasadniczym przesłaniem strategii szkolenia dzieci i młodzieży w KKS Lech jest realizacja rozbudowanego programu szkolenia piłkarskiego w połączeniu z zadaniami edukacyjnymi, dlatego organizacja oparta została o systemową współpracę ze szkołami, wśród których kluczową rolę pełnić będą Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Są to standardy, które z powodzeniem sprawdziły się w wielu europejskich krajach.
Niewątpliwym walorem takiej struktury szkolenia dzieci i młodzieży jest jej ideowa zbieżność z założeniami Narodowego Programu Szkolenia oraz zsynchronizowanie poszczególnych etapów kształcenia specjalistycznego z edukacją ogólną.
Zakładamy, że konsekwentna realizacja przyjętych zamierzeń pozwoli osiągnąć nie tylko cele sportowe, ale przyczyni się również do wyposażenia wychowanków w wiedzę i umiejętności pozwalające funkcjonować w zawodach spokrewnionych z futbolem profesjonalnym.