Szkoła z klasą

        W roku szkolnym 2002/2003 wzięliśmy udział w akcji Gazety Wyborczej „Szkoła z klasą”. Uczestnictwo polegało na realizacji sześciu zadań, wybranych z oferty zaproponowanej przez organizatorów. Po ich zrealizowaniu otrzymaliśmy tytuł „Szkoły z klasą”, co potwierdzają załączone certyfikaty. Wyboru zadań dokonaliśmy po przeprowadzeniu ankiety i przeanalizowaniu jej wyników, kierując się bieżącymi potrzebami uczniów i ewentualnymi korzyściami w przyszłości.
    Temat „Czego będziemy uczyć i wymagać” pozwolił usystematyzować nasze wymagania i równocześnie odpowiedzieć na oczekiwania naszych milusińskich, jak i również Państwa – ich rodziców. Staraliśmy się, by w wyniku realizacji zadań zmotywować ucznia do dalszej pracy, np. poprzez dowartościowanie (teoretycznie słabszych) uczniów – dlatego zdecydowaliśmy się na temat: „Każdego można za coś pochwalić”. Wybierając zadania „Samodzielni i zaradni” i „Jak uczymy współpracy” chcieliśmy nauczyć uczniów indywidualnego radzenia sobie z trudnościami nie tylko w szkole, ale i w życiu, a równocześnie umiejętności współpracy. Tematy „Jak wychować ludzi z pasją” oraz „Uczeń bada świat” posłużyły do rozwijania zainteresowań (z czym wcale nie jest najlepiej), ale i również pozwoliły wyłonić hobbystów. Okazało się wtedy, że mamy w szkole prawdziwych pasjonatów, np. Marka Arninga, byłego już ucznia naszej szkoły, który samodzielnie przygotowywał multimedialne prezentacje z historii, oraz Martę Tymę, obecnie uczennicę kl. Vd, która prowadziła obserwacje różnych gatunków ptaków oraz wielu bardzo zdolnych „językowców”, wśród których znaleźli się laureaci ogólnopolskiego konkursu z języka niemieckiego: DEUTSCHFREUND 2002; Daria Śliwczyńska, SPRACHDOKTOR 2003; Magdalena Pawlaczyk, Paulina Hagedorn, a w tym roku Mateusz Grocholewski, laureat konkursu DEUTSCHFREUND 2003.

Anita Kolecka, Jan Gomuła