Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Zimowa przerwa 23.12 – 31.12.2017 r.

Ferie zimowe 12.02 – 25.0.2018 r.

Wielkanoc 29.03 – 3.04.2018 r.

Koniec roku 22.06.2018 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

30.04.2018 r.

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

01.06.2018 r.

W tych dniach czynna jest świetlica szkolna

SPOTKANIA Z RODZICAMI

12 września 2017 – oddział przedszkolny oraz oddziały I – III – spotkania organizacyjne

13 września 2017 – klasy IV – VII – spotkania organizacyjne

18 października 2017 –  konsultacje

15 listopada 2017 –  konsultacje

20 grudnia 2017 – konsultacje z uwzględnieniem zagrożeń oceną niedostateczną na I semestr

19 stycznia 2018 – wywiadówki podsumowujące I semestr

20 marca 2018 – konsultacje

18 kwietnia 2018 – konsultacje

16 maja 2018 – konsultacje z uwzględnieniem zagrożeń oceną niedostateczną na II semestr