Pasowanie na czytelnika

Na przełomie lutego i marca uczniowie klas pierwszych wzięli udział
w doniosłej uroczystości – przyjęcie do grona czytelniczej braci.

Bibliotekarze odebrali od pierwszoklasistów ślubowanie i dokonali aktu pasowania na czytelnika. Uczniowie przyrzekli książki kochać, szanować, słuchać ich rad i wywiązywać się ze swoich obowiązków. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy nowy czytelnik otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą (w ramach kampanii Instytutu Książki Mała książka – wielki człowiek). W skład wyprawki wchodzą:

– Pierwsze abecadło – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m. in. M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego,
D. Terakowskiej i innych, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej;

– Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, w jaki sposób wspierać dziecko
w nauce czytania, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami książki;

– Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.

Czytajmy, bo warto!

Bibliotekarze