Pasowanie na ucznia

Dnia 14 października, w Święto Edukacji Narodowej odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej nr 62. Wszystkie klasy pierwsze przygotowały wspaniałe programy artystyczne, z wielkim zaangażowaniem recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Dzieci otrzymały dyplomy na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia.