Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Praca w ciągu całego roku szkolnego:

 • Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Umieszczanie relacji z przeprowadzonych akcji na stronie internetowej szkoły.
 • Udział w akcjach charytatywnych (zbieranie nakrętek na wózek inwalidzki, zbieranie karmy dla psów).
 • Pomoc w  organizacji uroczystości szkolnych upamiętniających ważne wydarzenia historyczne (Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3go Maja).
 • Prowadzenie akcji „Szczęśliwy Numerek”.
 • Prowadzenie gazetek okolicznościowych.
 • Organizowanie dyskotek szkolnych.
 • Patronowanie akcji „Staszki” promującej właściwe postawy i zachowania.
 • Kontakt z uczniami ze Stanów Zjednoczonych w celu przygotowania majowego projektu kulturowo-językowego „American Visit”,  w ramach którego grupa amerykańskich uczniów przyjedzie do naszej szkoły. Projekt ma na celu poszerzenie wiadomości interkulturowych oraz językowych, a także ma być okazją do wymiany doświadczeń i praktyk międzynarodowych.
 • Patronowanie akcji: Dzień Językowy- każda klasa losuje jeden kraj i przebiera się za mieszkańców tego kraju, przygotowuje wiadomości na temat tego kraju w formie prezentacji, jedzenie, muzykę, ciekawostki kulturowe- konkurs z nagrodami na najlepiej przygotowany kraj, quizy językowe. Akcja ma na celu poszerzenie wiadomości interkulturowych i językowych.

 

Szczegółowy plan działań na I semestr roku szkolnego 2018/2019:

 

Wrzesień:

 • Kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 • Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego
 • Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki szkoły oraz pomysłów  zaproponowanych przez społeczność uczniowską
 • Spotkanie integracyjne nowego Samorządu Uczniowskiego

Październik:

 • Przekazanie życzeń z okazji Święta Edukacji Narodowej nauczycielom i pracownikom obsługi
 • Zorganizowanie wyjścia do kina z okazji Święta Edukacji Narodowej dla klas 4-8: klasy 4-5 na film pt. „Hotel Transylwania 3”, klasy 6-8 na film „Dywizjon 303”
 • Posiedzenia przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
 • Przypomnienie regulaminu akcji Szczęśliwy Numerek, zapoznanie wszystkich uczniów z jego zasadami
 • Rozpoczęcie akcji charytatywnej polegającej na zbieraniu plastikowych nakrętek dla chorego chłopca
 • Rozpoczęcie współpracy ze schroniskiem dla zwierząt- zbiórka karmy

Listopad:

 • kontynuacja zbierania nakrętek, karmy dla zwierząt
 • Szkolny Wieczór Kinomana
 • 100 lat Niepodległej – pomoc w zorganizowaniu obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości:  udział w apelu, wystawienie pocztu sztandarowego, ocenianie gazetek klasowych, strojów  galowych, kotylionów
 • Andrzejki – zorganizowanie szkolnej dyskoteki andrzejkowej

Grudzień:

 • kontynuacja zbierania nakrętek, zbiórka karmy dla zwierząt
 • włączenie się do projektu pt. ”Szlachetna paczka” i przygotowanie paczek dla wcześniej wybranej rodziny
 • Konkurs na najlepiej udekorowaną świątecznie salę lekcyjną.
 • Boże Narodzenie – gazetka ścienna.
 • Życzenia dla nauczycieli i dyrekcji.

Styczeń:

 • kontynuacja zbierania nakrętek i karmy dla zwierząt
 • zorganizowanie wyjścia do kina w ostatnim dniu przed feriami zimowymi
 • zorganizowanie dyskoteki karnawałowej
 • zebranie podsumowujące semestralną pracę Samorządu.