Podręczniki

Informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z rozporządzeniem MEN,
podręczniki i ćwiczenia do klas I – VIII są BEZPŁATNE i zostaną dostarczone uczniom przez szkołę. Jedynie podręcznik do religii należy zakupić we własnym zakresie.

 Oddział przedszkolny

Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
Edukacja wczesnoszkolna „Kolorowy start z plusem” mac
Zabawy z porami roku:
– matematyczne,
– z literami,
– ćwiczenia grafomotoryczne.
Podręcznikarnia
Język angielski New English Adventure – Starter. Zeszyt ćwiczeń Pearson
Religia Bez podręcznika

 Konsultacje z wychowawcą w sprawie zakupu podręczników odbędą się przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.

 KLASA I

Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
Edukacja zintegrowana  

„Elementarz odkrywców”

Zestaw podręczników i ćwiczeń

 

Nowa Era
Język angielski New English Adventure 1. Książka ucznia + ćwiczenia. Pearson
Religia Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa.

Podręcznik + karty pracy

Wydawnictwo Święty Wojciech

KLASA II

Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
Edukacja zintegrowana  

„Elementarz odkrywców”

Zestaw podręczników i ćwiczeń

 

Nowa Era
Język angielski New English Adventure 2. Książka ucznia + ćwiczenia. Pearson
Religia Kochamy Pana Jezusa.

Podręcznik + karty pracy

Wydawnictwo Święty Wojciech

KLASA III

Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
Edukacja zintegrowana Podręcznik „Nasza szkoła”– cz. 1-4

Podręcznik do matematyki – cz. 1-4

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Język angielski Our Discovery Island 3. Książka ucznia + ćwiczenia. Pearson
Religia Przyjmujemy Pana Jezusa.

Podręcznik + karty pracy

Księgarnia Świętego Wojciecha

 KLASA IV

Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
Język polski „Nowe Słowa na start!” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń Nowa Era
Język angielski English Class A1 – podręcznik + ćwiczenia Pearson
Historia „Wczoraj i dziś” – podręcznik Nowa Era
Przyroda „Tajemnice przyrody” – podręcznik + ćwiczenia  

Nowa Era

Matematyka „Matematyka z plusem” Podręcznik + ćwiczenia wersja B Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Informatyka „Lubię to!” – podręcznik Nowa Era
Technika „Jak to działa?” – podręcznik Nowa Era
Muzyka „Lekcja muzyki” – podręcznik Nowa Era
Plastyka „Do dzieła!” – podręcznik Nowa Era
Religia „Jestem chrześcijaninem” – podręcznik Wydawnictwo
Święty Wojciech

KLASA V

 

Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
Język polski „Nowe Słowa na start!” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń Nowa Era
Język angielski „English Class A1+” – podręcznik +ćwiczenia Pearson
Historia „Wczoraj i dziś” Podręcznik Nowa Era
Przyroda „Puls życia” – podręcznik + ćwiczenia Nowa Era
Matematyka „Matematyka z plusem” – podręcznik + ćwiczenia wersja B Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Geografia „Planeta Nowa” – podręcznik + ćwiczenia Nowa Era
Informatyka „Lubię to!” – podręcznik Nowa Era
Technika „Jak to działa?” – podręcznik Nowa Era
Muzyka „Lekcja muzyki” – podręcznik Nowa Era
Plastyka „Do dzieła!” – podręcznik Nowa Era
Religia „Wierzę w Boga” – podręcznik Wydawnictwo
Święty Wojciech

 KLASA VI

Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
Język polski „Teraz polski” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń Nowa Era
Język niemiecki „Und so weiter” – podręcznik + ćwiczenia Wydawnictwo Szkolne PWN
Język angielski „Discover English 3” – podręcznik + ćwiczenia Pearson
Historia „Wczoraj i dziś”- podręcznik Nowa Era
Przyroda „Tajemnice przyrody” – podręcznik + ćwiczenia Nowa Era
Matematyka „Matematyka z plusem” – podręcznik + ćwiczenia wersja B Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Informatyka „Lubię to!” – podręcznik Nowe Era
Technika „Jak to działa?” – podręcznik Nowa Era
 

Muzyka

„I gra muzyka” – podręcznik      Nowa Era
Plastyka „Do dzieła!” – podręcznik Nowa Era
Geografia „Planeta Nowa” – podręcznik + ćwiczenia Nowa Era
Religia „Wierzę w Kościół” Podręcznik Wydawnictwo Święty Wojciech

KLASA VII

Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
Język polski „Nowe Słowa na start! – podręcznik + zeszyt ćwiczeń Nowa Era
Język niemiecki „Kompass Team 2” – podręcznik + ćwiczenia PWN
Język angielski „English Class A2+” – podręcznik +ćwiczenia Pearson
Historia „Wczoraj i dziś”- podręcznik Nowa Era
Biologia „Puls życia” – podręcznik + ćwiczenia  

Nowa Era

 

Matematyka „Matematyka z plusem” –  podręcznik Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Informatyka „Lubię to!” – podręcznik Nowa Era
Muzyka „Lekcja muzyki” – podręcznik  

Nowa Era

Plastyka „Do dzieła!” – podręcznik Nowa Era
Chemia „Chemia Nowej Ery” – podręcznik + ćwiczenia Nowa Era
Fizyka „Spotkania z fizyką” – podręcznik + ćwiczenia  

Nowa Era

Geografia „Planeta Nowa” – podręcznik + ćwiczenia Nowa Era
Religia „Spotkanie ze słowem” – podręcznik Wydawnictwo Święty Wojciech

 KLASA VIII

 

Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
Język polski „Nowe Słowa na start! – podręcznik + zeszyt ćwiczeń Nowa Era
Język niemiecki Kompass Team 3 – podręcznik + ćwiczenia PWN
Język angielski „English Class B1” – podręcznik +ćwiczenia Pearson
Historia „Wczoraj i dziś”- podręcznik Nowa Era
Biologia „Puls życia” Podręcznik + ćwiczenia  

Nowa Era

 

Matematyka „Matematyka z plusem” Podręcznik + ćwiczenia Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Informatyka „Lubię to!” Podręcznik Nowa Era
Chemia „Chemia Nowej Ery” – podręcznik + ćwiczenia Nowa Era
Fizyka „Spotkania z fizyką” – podręcznik + ćwiczenia Nowa Era
Geografia „Planeta Nowa” – podręcznik + ćwiczenia Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie” – podręcznik Nowa Era
Wiedza
o społeczeństwie
„Dziś i jutro” – podręcznik Nowa Era
Religia „Aby nie ustać w drodze” – podręcznik Wydawnictwo Święty Wojciech

 

podreczniki_2017_18

wyprawka_ucznia_klasy0_i_1

Regulamin korzystania z podręczników i innych materiałów edukacyjnych
w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 62 w Poznaniu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw

1.Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu.

2. Szkoła wypożycza uczniom podręczniki nieodpłatnie.

3. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu.

4. Podręcznik jest przeznaczony do co najmniej trzyletniego okresu używania.

5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników i/lub materiałów edukacyjnych, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani do ich odkupienia. Zniszczenie/zgubienie należy bezzwłocznie, osobiście zgłosić do biblioteki szkolnej, która udzieli informacji odnośnie procedury postępowania w wyżej wymienionych sytuacjach.

6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, pakiet podręczników i niewykorzystane ćwiczenia oddaje wychowawcy klasy.
Wychowawca zobowiązany jest do przekazania ich do biblioteki szkolnej.

7. Zobowiązuje się uczniów do szczególnej dbałości o podręczniki i owinięcie ich w folię.