Projekt: American Visit

W pierwszych dniach czerwca gościć będziemy w naszej szkole uczniów ze Stanów Zjednoczonych. Przyjadą opowiedzieć o tym, jak wygląda ich życie w USA. Nasi uczniowie przygotują prezentacje o Polsce- by przybliżyć gościom różne aspekty polskiej kultury. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, poszerzenia wiadomości interkulturowych oraz dobry trening w posługiwaniu się językiem angielskim.