Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

Apel do środowiska szkolnego w sprawie aktywnego włączenia się do programu:
Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

  Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu

 Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia  dodatkowych środków finansowych na  działalność statutową  szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi  pozyskiwanie przez radę rodziców  – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% od Państwa  podatku dochodowego.
Polecając  tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na  poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i  znajomych oraz   poinformowanie  ich, że  mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.
Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać  w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2018

w PIT-28: nr KRS jest w poz. 139 a cel szczegółowy – w poz. 141

w PIT-36: nr KRS jest w poz. 415 a cel szczegółowy – w poz. 417

w PIT-36L: nr KRS jest w poz. 141 a cel szczegółowy – w poz. 143

w PIT-37: nr KRS jest w poz. 123 a cel szczegółowy – w poz. 125

w PIT-38: nr KRS jest w poz. 52 a cel szczegółowy – w poz. 53

w PIT-39: nr KRS jest w poz. 48 a cel szczegółowy – w poz. 50

RR Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu”

 W imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu

 Sandra Czyżewska – Lis

Przewodnicząca Rady Rodziców

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl