Rajd rowerowy

29 września uczestniczyliśmy w rajdzie rowerowym wzdłuż rzeki Bogdanki i wokół jeziora Strzeszyńskiego. Rajd połączony był z grami i quizami dotyczącymi zagadnień przyrodniczych, wiedzą na temat  fauny i flory lasów Poznania, znajomością przepisów ruchu drogowego.

                                                                                                          Izabela Mejer