Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

GODZINA      8:00

-klasy  III, VI, VII, VIII

GODZINA      9:00

-klasy  II, IV, V

GODZINA     10:00

– klasy    Ia, Id, Ic

GODZINA      11:00

-klasy    Ib, Ie

ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY    –     GODZINA   8:00

 

SALE LEKCYJNE

Klasy  Ia, Ib, Ic, Id, Ie             Aula  II piętro

Klasa  IIa                                 sala 215

Klasa  IIb                                 sala 214

Klasa  IIc                                  sala 205

Klasa  IId                                 sala 204

Klasa IIIa                                 sala 208

Klasa IIIb                                 sala 210

Klasa IIIc                                 sala 209

Klasa IIId                                 sala 201

Klasa IVa                                 sala 117

Klasa IVb                                sala 118

Klasa IVc                                 sala 113

Klasa Va                                 sala 122

Klasa Vb                                 sala 106

Klasa Vc                                  sala 101

Klasa Vd                                 sala 102

Klasa Ve                                 sala 121 

Klasa VIa                                sala 23

Klasa VIb                                sala 117

Klasa VIc                                 sala 118

Klasa VId                                sala 121

Klasa VIe                                sala 102

Klasa VIf                                 sala 101

Klasa VIIa                               sala 112

Klasa VIIb                               sala 113

Klasa VIIc                                sala 115

Klasa VIIIa                              sala 105

Klasa VIIIb                              sala 3

Klasa VIIIc                               sala 17