Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2020

KLASA                                           GODZINA                              MIEJSCE

8A, 8B, 8C                                         09:00                              Boisko szkolne

7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F                 09:00                              Boisko szkolne

6A, 6B, 6C, 6D, 6E                         09:30                              Boisko szkolne

5A, 5B, 5C                                         09:30                              Boisko szkolne

4A, 4B, 4C , 4D                                10:00                              Boisko szkolne

3A, 3B, 3C, 3D                                11:00                              Boisko szkolne

2A, 2B, 2C, 2D, 2E                         11:00                              Boisko szkolne

1A, 1B, 1C, 1D                                12:00                              Boisko szkolne-

– później z wychowawcą

udają się do sal