Regulamin wyborów do rady samorządu uczniowskiego

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 62

IM. GEN. STANISŁAWA TACZAK W POZNANIU

 

1.Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego klas 4 – 6 odbędą się w ostatnim tygodniu września.

2.Każda klasa wybiera maksymalnie dwóch kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Muszą to być osoby wyróżniające się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą, grzecznością wobec nauczycieli i kolegów. Kandydaci powinni również cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli potwierdzoną minimum dobrą oceną z zachowania.

3.Kandydaci zobowiązani są do zaprezentowania swojego programu wyborczego i swojej kandydatury w formie plakatu wyborczego w terminie do 20 września.

4.Wszystkie plakaty wyborcze kandydatów będą wywieszone na parterze szkoły.

5.Ostatni tydzień września będzie tygodniem wyborczym. W tym czasie uczniowie zapoznają się z programami wyborczymi kandydatów.

6.Głosowanie odbędzie się w ostatni piątek września.

-Na karcie do głosowania należy umieścić imię, nazwisko i klasę wybranego kandydata.

-Głosy z kilkoma nazwiskami, puste lub porysowane uznane zostaną za nieważne.

7.Wybory są powszechne (w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI), równe (głos każdego ucznia jest jednakowo ważny) oraz tajne (każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem i nie musi mówić na kogo głosował) .

8.W skład komisji wyborczej wchodzą członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem.

9.Wyniki wyborów będą podane w pierwszym tygodniu października.  

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

       Joanna Pioterek