Setna rocznica rozejmu w Trewirze

16 lutego 1919 r. – w Trewirze w Nadrenii-Palatynacie państwa zwycięskiej Ententy podpisały z niemiecką Republiką Weimarską traktat rozejmowy, przedłużający traktat podpisany 11 listopada 1918 r. w Compiègne. Jednym z postanowień traktatu było zakończenie trwającego od 27 grudnia 1918 r. Powstania Wielkopolskiego i potwierdzenie wywalczonej przez powstańców suwerenności oraz zjednoczenia regionu z odrodzonym państwem polskim.

Z tej okazji uczniowie klas 5 , 7  i  8 wzięli udział w  uroczystościach poświęconych 100  rocznicy tego wydarzenia, w trakcie których odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych w auli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. Koncert poprzedzał uroczystość złożenia kwiatów przed Pomnikiem Wdzięczności i na mogiłach powstańczych na Cmentarzu Jeżyckim.