Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021:

  1. Zorganizowaliśmy pocztę walentynkową.
  2. Z okazji Dnia Języka Ojczystego przygotowaliśmy konkursy na łamańce językowe oraz napisanie samodzielnego wiersza.
  3. Samorząd złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet.
  4. 21 marca zorganizowaliśmy dzień bez pytania i kartkówek oraz wiosenny konkurs przedstawiający oznaki zmieniającej się pory roku.
  5. Z okazji Dnia Ziemi zachęcaliśmy uczniów do sprzątania i segregacji śmieci.
  6. Stworzyliśmy plakaty wspierające zdających egzaminy ósmoklasistów.
  7. Przyłączyliśmy się do akcji charytatywnej mającej na celu ratowanie Olgi Miśkiewicz.