Świetlica – w roku szkolnym 2020/2021 – Procedury COVID-19

  Informacja o uczestniczeniu w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy Sytuacja epidemiczna związana z pandemią COVID-19 spowodowała konieczność wprowadzenia odpowiedniego reżimu sanitarnego na terenie całej szkoły, w tym w salach dedykowanych do zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy. Wymogi związane z tym reżimem, chroniące zdrowie naszych uczniów, mogą być jednakże odbierane przez niektórych z nich jako uciążliwe.

Dlatego, w trosce o zapewnienie jak najlepszej opieki i zminimalizowanie potencjalnego stresu i zagrożenia zakażeniem prosimy wszystkich rodziców mogących zapewnić opiekę swoim dzieciom w domu o rozważenie konieczności wysyłania ich na zajęcia w świetlicy. W przypadku gdy taka konieczność zaistnieje,apelujemy o maksymalne skrócenie czasu przebywania dzieci na terenie szkoły przed i po zajęciach lekcyjnych do niezbędnego minimum.