Świetlica

Godziny otwarcia świetlicy szkolnej w roku  2017- 2018

od 6.45  do  17.00

Bezpośredni telefon do świetlicy:

sala 20: numer 61 – 8 221 427

sala 205: numer 61- 8 221 443

Przed lekcjami wszystkie dzieci przebywają w sali 20

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy:

kierownik: Ewa  Radzięda

Halina Lewandowicz

Joanna Szewczyk

Anna Ratajczak

Joanna Skiba –Janasek

Aneta Kozłowska

Karina Konieczna

Agnieszka  Lis

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim:

– zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi  i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu,

– stworzenie warunków do zabawy, wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku,

– zapewnienie udziału w zajęciach dydaktycznych lub czytelniczych oraz odrabianie prac domowych.

Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów. Dlatego uczestnicy świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z nimi o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponujemy różnorodne zabawy i gry. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtują umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.

REGULAMIN  ŚWIETLICY
W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 62 W POZNANIU

1.Świetlica funkcjonuje codziennie w godzinach 6.45 – 17.00.

2.Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice (opiekunowie).

3.Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy.  W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic (opiekun) powinien zawiadomić wychowawcę.

Telefon do szkoły: 61 8221 411

sala 20: numer 61 8 221 427

sala 205: numer 61 8 221 443

4.Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko samodzielnie przychodzące i wychodzące ze świetlicy szkolnej.

5.Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji dotyczących wyjścia ze świetlicy, przekazanych przez dziecko.

  1. Opieka w świetlicy jest bezpłatna. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy dobrowolnie  dokonują  wpłat na materiały do zajęć plastyczno – technicznych, gry i zabawki edukacyjne, zabawki tematyczne, klocki różnego formatu i rodzaju, chusteczki higieniczne, kubeczki jednorazowe.
  2. Rodzice ponoszą w pełni odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w świetlicy szkolnej.

8.Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad między godziną 12:00 a 13:30.