Świetlica

Godziny otwarcia świetlicy szkolnej

Od 6.45  do 17.00 

Telefon do szkoły: 61 8221-411

Świetlica sala 20: numer 61 – 8 221 427 

Przed lekcjami wszystkie dzieci przebywają w sali 20

 Wychowawcy świetlicy:

kierownik   Ewa  Radzięda

 Halina  Lewandowicz

Joanna  Szewczyk

Anna  Ratajczak

Joanna Skiba –Janasek

Karina  Konieczna

Agnieszka  Lis

Bernadetta  Korzycka

Ewa  Żurczak

roku szkolnym 2018/2019  pracy w naszej świetlicy  przyświeca hasło:     

Historia  Polski  w  legendach.  

  Świetlica szkolna

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim:

– zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi  i po nich w bezpiecznym
i miłym otoczeniu,

– stworzenie warunków do zabawy, wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku,

– zapewnienie udziału w zajęciach dydaktycznych lub czytelniczych oraz odrabianie prac domowych.

Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów. Dlatego uczestnicy świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z nimi o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponujemy różnorodne zabawy i gry. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtują umiejętności współżycia
i współdziałania w grupie.

 REGULAMIN     ŚWIETLICYW  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 62 W POZNANIU

1.Świetlica funkcjonuje codziennie w godzinach 6.45 – 17.00.

2.Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice (opiekunowie).

3.Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy.  W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic (opiekun) powinien zawiadomić wychowawcę.

sala 20: numer 61 8 221 427

4.Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko samodzielnie przychodzące
i wychodzące ze świetlicy szkolnej.

5.Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji dotyczących wyjścia ze świetlicy, przekazanych przez dziecko.

6.Opieka w świetlicy jest bezpłatna. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy dobrowolnie  dokonują  wpłat na materiały do zajęć plastyczno – technicznych, gry
i zabawki edukacyjne, zabawki tematyczne, klocki różnego formatu i rodzaju, chusteczki higieniczne, kubeczki jednorazowe.

7.Rodzice ponoszą w pełni odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w świetlicy szkolnej.

8.Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad między godziną 12:00 a 13:30.

ZASADY  JAKICH  PRZESTRZEGAMY  PODCZAS  ZABAW

  • Mówimy do siebie po imieniu.
  • Okazujemy sobie szacunek – słuchając się nawzajem.
  • Nie oceniamy innych!
  • Nie wyśmiewamy słów i zachowania innych uczestników zabawy!
  • Jeżeli nie bierzemy udziału w zabawie, nie przeszkadzamy w zabawie innym.
  • Podczas zabawy dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

 

W roku szkolnym 2018-19 grupy świetlicowe przebywają w następujących salach:

klasy:  1a   sala 215       1b   sala  214      od 14.30  obie grupy   sala 215

klasy:  1c   sala  205      1d   sala   2p       od 14.25  obie grupy   sala 205

klasa   2a   sala   208           od 14.25    sala 20

klasy:  2b   2c   2d    główna świetlica  sala  20

klasy:  3b  i  dziewczynki  3a   sala  201          od 14.30  sala  212

klasy:  3c  i  chłopcy  3a   sala 212

W przypadku braku  grupy w sali  (zdarzenie losowe) proszę pytać o dzieci Pań w sali 20