Świetlica

W roku szkolnym 2021-2022

Godziny pracy świetlicy 6:30 – 17:00

 

Pracownicy świetlicy w roku szkolnym 2021-2022

 

Kierownik świetlicy – mgr Ewa Radzięda

Nauczyciele wychowawcy:         

-mgr  Halina Lewandowicz

-mgr  Joanna Szewczyk

-mgr  Ewa Żurczak

-mgr Joanna Skiba – Janasek

-mgr  Sandra Schmidt

-mgr Bernadetta Korzycka

-mgr Ewa Bytowska

-mgr Michał Bebejewski

-mgr Agnieszka Lis

-mgr  Maria Cieślak

-mgr Grażyna Leśniewska

W  roku szkolnym 2021/2022  pracy w naszej świetlicy  przyświeca hasło:   

                            –  Zdrowie  i  środowisko  ponad  wszystko  –

 

ZASADY  JAKICH  PRZESTRZEGAMY  W TYM ROKU SZKOLNYM !

 • Rozstajemy się z rodzicem/opiekunem w Strefie Rodzica, do świetlicy idziemy sami.
 • Po przyjściu myjemy ręce wodą z mydłem, pamiętamy, że częste mycie rąk służy zdrowiu.
 • Unikamy dotykania oczu, nosa i ust.
 • Nie podajemy ręki na powitanie, jeżeli nie jest umyta.
 • Zasłaniamy twarz podczas kichania czy kasłania.
 • Mówimy do siebie po imieniu.
 • Okazujemy sobie szacunek – słuchając się nawzajem.
 • Nie oceniamy innych!
 • Nie wyśmiewamy słów i zachowania innych uczestników zabawy!
 • Jeżeli nie bierzemy udziału w zabawie, nie przeszkadzamy w zabawie innym.
 • Podczas zabawy dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

pliki do pobrania