Z systemem rzymskim za pan brat

W nauczaniu oprócz samej wiedzy istotny jest sposób jej przekazywania uczniom, zainteresowanie przedmiotem oraz odniesienie wiedzy matematycznej do doświadczeń życia codziennego. Te cele wspaniale realizują konkursy. Pokazują, że matematyka może być ciekawa oraz zachęcają uczniów do dalszego zdobywania wiedzy.

Dnia 04 kwietnia 2019 roku odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny skierowany do uczniów klas czwartych. Celem konkursu była popularyzacja matematyki, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, kształcenie umiejętności logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem zadań tekstowych, mobilizowanie uczniów do samodzielnej
i systematycznej pracy. Zadania dotyczyły systemu rzymskiego. Uczestnikami konkursu byli chętni uczniowie z klas 4. Udział wzięło 18 osób. Stopień trudności zadań był dostosowany do wieku dzieci. Nagrodzeni uczniowie otrzymają upominki, ufundowane przez Radę Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów
w dalszej pracy.

I miejsce – Emilia Sroka – klasa 4c

II miejsce – Agnieszka Krysztofiak – klasa 4b

III miejsce – Eryk Hrycak – klasa 4d