Sześciolatek

Szkoła dla sześciolatka
przyjazna i bezpieczna

Oferta zajęć edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych

1.  Świetlica czynna w godzinach 7.00 – 16.45

Dla dzieci klas I zajęcia świetlicowe prowadzone są wg programu dla nich dostosowanego w innym pomieszczeniu niż świetlica ogólnodostępna

2.   Żywienie

W szkole wydawane są śniadania, napoje, dwudaniowe obiady, dzieci z klas pierwszych jedzą w czasie innym niż pozostali uczniowie

każde dziecko w szkole otrzymuje bezpłatnie mleko, a uczniowie klas I – III warzywa

3.  Warunki lokalowe

Klasy I – III mają zajęcia w wydzielonej części szkoły, oddzielne łazienki przystosowane są do wzrostu dzieci, na tym samym piętrze znajdują się szatnie,  zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym w godzinach 8.00 – 14.30, przy szkole znajduje się plac zabaw dla młodszych dzieci.

4.  Opieka medyczna i psychologiczno – pedagogiczna

W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej. Dzieciom i rodzicom porady i wsparcia udzielają pedagog i psycholog, dla dzieci wymagających korekty różnych dysfunkcji organizowane są zajęcia wyrównawcze, logopedyczne oraz w zakresie gimnastyki korekcyjnej

5.  Oferta zajęć dodatkowych dla klas I – III obejmuje

Naukę pływania dla dzieci klas II – III, zajęcia flażoletowe dla dzieci klas I – III, koła zainteresowań. W szkole funkcjonuje również orkiestra flażoletowa, a na bieżąco prowadzona jest współpraca z teatrem animacji, od wielu lat szkoła prowadzi wymianę uczniowska z szkołą podstawowa w Berlinie

6.  Baza sportowa

Sala gimnastyczna o wymiarach boiska do piłki koszykowej, boisko z sztuczna trawą o powierzchni 1600 m2, boisko z sztuczna trawą do piłki ręcznej, boisko do piłki nożnej ulicznej, siłownia zewnętrzna

7.  Szkoła posiada certyfikaty

„Raban”, "Szkoła z klasą”, „Zbierając baterie chronimy środowisko”, „Za udział w projekcie „Echo poznańskiego czerwca 1956”, „Udziału w Festiwalu Aktywnych społeczności lokalnych”, „Szkoła bez przemocy”

8.  Inne

Szkoła zapewnia pełne bezpieczeństwo poprzez różne działania, a także przez monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, dla dzieci korzystających z rowerów funkcjonuje parking, rokrocznie odbywa się dzień językowy,  ma wypracowany własny ceremoniał i priorytetowo traktuje sprawy wychowawcze