Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2021

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do bibliotecznego konkursu fotograficznego:
„Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”.

Polega on na sfotografowaniu siebie z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. Chodzi nam o zdjęcia, których elementem
jest okładka książki – wmontowana w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź całej sylwetki.

Liczy się oryginalny i interesujący sposób zaprezentowania danej książki.
Można dopełnić okładkę odpowiednio dobranym strojem, rekwizytem
lub aranżacją przestrzeni. Kreatywność i twórcze podejście do tematu mile widziane.

Fotografie należy przesłać w formacie JPG do 31.05.2021 r.
na Teams do p. Dariusza Pućki (temat wiadomości: „Sleeveface”).
Wybrane prace zostaną umieszczone na stronie http://szkolapodstawowa62.pl/ oraz https://facebook.com/SP62Poznań. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 11 czerwca br. za pośrednictwem wyżej podanych stron.

Wpisując w wyszukiwarce: „Sleeveface” można obejrzeć przykładowe prace.