Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W czwartek 15 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.

Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas IV – VIII mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartkach

Po podliczeniu głosów wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

przewodnicząca: Maja Kasprowiak

członkowie samorządu:

Aleksandra Antokolska

Filip Grzeszek

Mateusz Kałek

Andrzej Śmigaj

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.