Zakodowany KonQRs Matematyczny

W nauczaniu oprócz samej wiedzy istotny jest sposób jej przekazywania uczniom, zainteresowanie przedmiotem oraz odniesienie wiedzy matematycznej do doświadczeń życia codziennego. Te cele wspaniale realizują konkursy. Pokazują, że matematyka może być ciekawa oraz zachęcają uczniów do dalszego zdobywania wiedzy.

Dnia 18 maja 2020 roku odbył się konkurs matematyczny skierowany do uczniów klas piątych. Celem konkursu była popularyzacja matematyki, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, kształcenie umiejętności logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem zadań tekstowych, mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy. W związku
z pracą zdalną konkurs został przeprowadzony online, korzystając z Testportal. By zwiększyć atrakcyjność konkursu uczestnicy najpierw musieli rozkodować zaszyfrowane kody QR, które w ostatnim czasie zyskują na popularności.  Uczniowie wykorzystali w tym celu smartfony i komputery. Zadania dotyczyły liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych  oraz były związane z życiem codziennym. Uczestnikami konkursu byli chętni uczniowie. Udział wzięło 17 osób. Stopień trudności zadań był dostosowany do wieku dzieci. By wyłonić zwycięzców dnia 25 maja został przeprowadzony II etap konkursu. Nagrodzeni uczniowie otrzymają upominki, ufundowane przez Radę Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy.

I miejsce – Adrian Muszkieta – klasa 5d

II miejsce – Eryk Hrycak – klasa 5d

III miejsce – Maurycy Stojecki – klasa 5b