Zakończenie Roku Szkolnego

W związku z pandemią Covid-19 w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020 26 czerwca 2020 roku świadectwa będzie można odebrać od wychowawców klas na boisku szkolnym z zachowaniem rygorów sanitarnych. Na teren boiska mają wstęp tylko uczniowie. Muszą być zabezpieczeni maseczkami.
Harmonogram odbioru świadectw:
klasy 8 – godzina 8.30
klasy 7 – godzina 9.00
klasy 6 – godzina 9.30
klasy 5 – godzina 10.00
klasy 4 – godzina 10.30
klasy 3 – godzina 11.00
klasy 2 – godzina 11.30
klasy 1 – godzina 12.00
Nie ma obowiązku odbioru świadectw tego dnia. Mogą je odebrać uczniowie lub ich opiekunowie za okazaniem dokumentu tożsamości i potwierdzeniem odbioru we wrześniu lub w czasie wakacji w godzinach pracy sekretariatu.
Ze względu na stan epidemii i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Uczniów, Rodziców i Nauczycieli nie należy organizować spotkań pożegnalnych z Nauczycielami.
Prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość. Życzymy wszystkim spokojnych zdrowych wakacji.
Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły wraz z Nauczycielami