Zebranie Rady Rodziców w grudniu

Następne zebranie RR odbędzie się 4 grudnia 2017 o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy reprezentantów trójek klasowych oraz przypominamy skarbnikom którzy jeszcze tego nie uczynili o jak najszybsze dokonanie wpłat dobrowolnych składek. Przypominam nr rachunku RR

BZWBK O/Poznań nr 52 1090 1463 0000 0001 0624 1255

Listę z nazwiskami osób które dokonały wpłat w klasie należy przekazać skarbnikowi RR poprzez librusa.
Można także wpłacać pieniądze bezpośrednio na konto w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.