Zmiana terminu zwrotu podręczników klas 5 i 6

 Zalecenia dotyczące zwrotu podręczników klas 5 i 6 uległy zmianie.  Uczniów tych klas proszę o zwrot podręczników, lektur oraz innych wypożyczonych książek dnia 23.06.2020r. wg poniższego harmonogramu:

5a – 8:55 – 9:15

5b – 12:10 – 12:30

5c – 13:25 – 13:45

5d – 13:50 – 14:10

5e – 14:15 – 14:35

6a – 12:35 – 12:55

6b – 13:00 – 13:20

6c – 14:40 – 15:50

6d – 8:05 – 8:25

6e – 15:05 – 15:25

6f – 8:30 – 8:50

Uczniowie, którzy mają podręczniki w szafkach, będą mogli je zabrać
i przekazać do biblioteki. Najlepiej byłoby, gdyby przyszli kilka minut wcześniej,
by być gotowym na czas zwrotu podany w harmonogramie.

Proszę aby zwracane podręczniki były przyniesione w podpisanej torbie foliowej. Przypominam o obowiązku zakrywania nosa i ust
oraz zachowania odstępu od innych osób w przestrzeni publicznej,
również w szkole. Proszę pamiętać o tym przy zwrocie podręczników.
Przy wejściu do budynku należy także zdezynfekować dłonie.

Dariusz Pućka