bip
logo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu

herb

Wyniki świetlicowego konkursu – Poznań nasze miasto

Przez dwa tygodnie stycznia dzieci z klas pierwszych poznawały przepiękne legendy związane z naszym miastem. Oglądały zabytki, dowiedziały się, które z nich zaliczone zostały do klasy 0. Odbyły wirtualne wycieczki po Podolanach oglądając pomnik Szarych Szeregów, pomnik przyrody – Aleję Kasztanowców przy ulicy Omańkowskiej. Miały okazję poznać i zobaczyć pomniki w naszym grodzie. Zostały zapoznane z poznaniakami, którzy wiele dobrego zrobili dla naszego miasta. Te wszystkie zagadnienia były przygotowaniem do Świetlicowego Konkursu – Poznań nasze miasto.

Wszystkim dzieciom z klas pierwszych, które wzięły udział w konkursie gratulujemy odwagi i cieszymy się, że o naszej szkole i mieście sporo już wiedzą.

Gratulujemy wszystkim!

Wyniki konkursu:

Skip to content