bip
logo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu

herb

Terminy wyników egzaminów ósmoklasisty

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023 – uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki dzięki loginom i hasłom otrzymanym od wychowawców
  • Termin wydania zdającym zaświadczeń – 6 lipca 2023 – zaświadczenia będą do odbioru w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu

Skip to content