bip
logo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu

herb

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w naszej szkole prowadzone jest w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ,) który określa wszystkie szkolne działania podejmowane w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku dalszego kształcenia.

Treści wchodzące w zakres doradztwa zawodowe realizowane są:

  • na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
  • na lekcjach doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII.

Uczniowie w trakcie nauki mogą poszerzyć swoją wiedzę w 4 obszarach:

  1. Poznawanie siebie i własnych zasobów
  2. Świat zawodów i rynek pracy.
  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.
  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Lekcje doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII prowadzone są w oparciu o Program Doradztwa Zawodowego zawarty w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego.

Nauczycielem doradztwa zawodowego jest pani Joanna Tobys, z którą można konsultować się przez Librusa.

Ważne strony:

Kuratorium Oświaty https://ko.poznan.pl/

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży www.cdzdm.pl

Strona naboru do szkół ponadpodstawowych https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

Інформаційна листівка для учнів та батьків з досвідом міграції https://www.cdzdm.pl/images/Karta%20informacyjna%20dla%20uczni%C3%B3w%20i%20rodzic%C3%B3w%20z%20do%C5%9Bwiadczeniem%20migracyjnym%20-%20Liceum.pdf

Skip to content