bip
logo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu

herb

Organizacja pracy szkoły

Harmonogram Roku Szkolnego 2022/2023
1.09.2022 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

Zimowa przerwa 23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin 8 klas 23, 24, 25 maja 2023 r.

Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023 23 czerwca 2023 r.

Dni wolne po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski:

  31.10.2021 r. – poniedziałek
  2.05.2023 r. – wtorek
  9.06.2023 r. – piątek
  3 dni w okresie egzaminu klas VIII – 23.05 – 25.05.2023 r.
Rady klasyfikacyjne
I semestr

  16 grudnia 2022 r. – zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotu oraz zagrożenia oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania
  do 16 stycznia 2023 r. – wystawienie ocen,
  17 stycznia 2023 r. – przekazanie uczniom kartek z ocenami
  25 styczeń 2023 r. – rada klasyfikacyjna
  15 lutego 2023 r. – rada analityczna

II semestr

  12 maja 2023r. – zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotu oraz zagrożenia oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania
  do 12 czerwca 2023 r. – wystawienie ocen,
  13 czerwca 2023 r. – przekazanie uczniom kartek z ocenami
  19 czerwca 2023 r. – rada klasyfikacyjna
  sierpień 2023 r. – rada analityczna
Zebrania z rodzicami
25.01.2023 r.

Skip to content