bip
logo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu

herb

Organizacja pracy szkoły

Harmonogram Roku Szkolnego 2023/2024
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024 4.09.2022 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r. Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Egzamin 8 klas 14 – 16 maja 2024 r. Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023 21 czerwca 2024 r. Dni wolne po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski:
    3 dni w okresie egzaminu klas VIII – 14 – 16.05.2024 r. 2.05.2024 r. – wtorek 31.05.2024 r. – piątek

Dni wolne ustawowo

    Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 r.(sobota) Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2024 r. (sobota) Święta Wielkanocne – od 31 marca do 1 kwietnia 2024(niedziela-poniedziałek) Święto Pracy – 1 maja 2024 r. (środa) Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2024 r. (piątek) Boże Ciało – 30 maja 2024 r. (czwartek)
Rady klasyfikacyjne
I semestr
    18 grudnia 2023 r. – zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotu oraz zagrożenia oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania do 17 stycznia 2024 r. – wystawienie ocen 24 styczeń 2024 r. – rada klasyfikacyjna 28 lutego 2024 r. – rada analityczna

II semestr

    10 maja 2024 r. – zagrożenia oceną niedostateczną z przedmiotu oraz zagrożenia oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania do 10 czerwca 2024 r. – wystawienie ocen 17 czerwca 2024 r. – rada klasyfikacyjna sierpień 2024 r. – rada analityczna
Zebrania z rodzicami
Klasa I – III 18.09.2023 r. – klasy 2. i 3. 12.09.2023 r – klasy 1. 27.11.2023 r. 29.01.2024 r. 11.03.2024 r. 12.06.2024 r. Klasy IV – VI 19.09.2023 r. 28.11.2023 r. 30.01.2024 r. 12.03.2024 r. 13.06.2024 r. Klasy VII – VIII 20.09.2023 r. 29.09.2023 r. 31.01.2024 r. 13.03.2024 r. 14.06.2024 r. Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godz. 17:00

Skip to content