bip
logo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu

herb

Samorząd Uczniowski

Zasady funkcjonowania szczęśliwego numerka
 1. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem nadanym uczniom klas IV- VIII.
 2. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.
 3. Szczęśliwy Numerek jest losowany codziennie przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ( w przypadku nieobecności przewodniczącego przez innego członka Samorządu Uczniowskiego).
 4. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
 5. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z obowiązku odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w bieżącym dniu.
 6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, testów, kartkówek, prezentacji ustnych.
 7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu, wzorowego zachowania, jak również aktywnego udziału w lekcji.
 8. Szczęśliwy Numerek nie funkcjonuje w czasie dwóch ostatnich tygodni przed klasyfikacją ( I i II półrocze ).
 9. Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, nauczyciel zawiesza przywilej Szczęśliwego Numerka (danemu uczniowi).
 10. Szczęśliwy Numerek przestaje funkcjonować w chwili nieprzestrzegania jego zasad przez klasę (decyduje o tym Wychowawca klasy).
 11. Przywilej Szczęśliwego Numerka zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nieprzestrzegania jego zasad przez uczniów.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca – Julia Osięgłowska

Zastępcy:
Franciszek Duda
Zofia Ostrowska


Pozostali członkowie:
Veronika Diachenko
Juliusz Kalewski
Zofia Kałek
Artem Kisielov
Dmytro Kotelevskyi
Iga Krzyżaniak
Anastasiia Lesiuk
Lena Modzelewska
Matylda Nadolczak
Antonina Piechota
Ignacy Prętkiweicz
Stanisław Rojek
Andrzej Śmigaj

Skip to content