bip
logo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu

herb

Modernizacja terenów zielonych wokół szkoły

Szanowni Państwo,

od 3 lipca 2023 r., w ramach projektu „Zielona droga do Szkoły i modernizacja terenów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Poznaniu”, będą trwały prace remontowe terenów zielonych wokół szkoły. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenie szkoły. 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu na teren budowy i zwracanie uwagi na tablice informacyjne. Wejście do budynku szkoły możliwe będzie wyłącznie od ulicy Druskienickiej.
Wejście do Biblioteki Raczyńskich bez zmian.

Od 1 lipca 2023 r. Na boiskach szkolnych będą organizowane zajęcia w ramach projektu „Nasz sportowy fyrtel”, na które serdecznie zapraszamy. (Szczegóły na stronie https://sportowyfyrtel.pl/2/)

Skip to content