bip
logo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu

herb

Fundacja „Razem w Szkole”

Z przyjemnością informuję, że w naszej szkole rozpoczyna swoją działalność fundacja „Razem w Szkole”. Celami fundacji są:

  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu
  • popularyzacja zajęć pozalekcyjnych
  • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  • działalność charytatywna 
  • organizacja kursów i szkoleń dla rodziców, nauczycieli i uczniów
  • organizacja festynów i imprez integrujących społeczność szkolną
  • działalność na rzecz ochrony zdrowia i środowiska
  • organizacja form wypoczynku dla dzieci
  • działalność kulturowa na rzecz szkół oraz ich lokalnych społeczności

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w życie naszej fundacji. 

Skip to content